BREIKKAA KOULUKIUSAAMISTA VASTAAN

Scrollaa ja lue lisää!

Hip Hopin elementeillä

FRESHIÄ TEKEMISTÄ NUORILLE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

Työpajat

Mikä Break the Fight?

Kiusaaminen on iso ongelma kouluissa. Joka kymmenes oppilas tulee kiusatuksi. Uskomme, että jokaisella on oikeus saada olla rauhassa, keskittyä koulunkäyntiin ja oman elämän rakentamiseen.

 

Tarkoituksena on sekä ehkäistä koulukiusaamista että antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus tehdä, onnistua ja liikkua yhdessä. Breaking oli vaihtoehto väkivallalle sen syntysijoilla New Yorkin Bronxissa - miksei se voisi olla sitä myös meillä Suomessa?

 

Arja Tiili Dance Company on kehittänyt koululaisille suunnatun työpajojen sarjan, jossa käsitellään koulukiusaamista, syrjäytymistä ja erilaisuuden hyväksymistä Hip Hopin elementtien ja yhdessä tekemisen keinoin. 

 

Löydä sun Oma Juttu! 

 

Pidämme kouluille breaking-työpajan ja lyhyen esityksen sekä keskustelutilaisuuden. Puhumme koulukiusaamisesta ja omakohtaisista koulu-kiusaamisen kokemuksista tunnettujen katukulttuurin edustajien johdolla. Viemme kouluille väkivallattomuuden sanomaa. 

Breakdancea, DJ- kursseja, beatboxaus-, graffiti-  ja räplyriikka -työpajoja

 

Break the Fight! -työpajoissa käsitellään koulu-kiusaamista ja erilaisuuden hyväksymistä tanssin, musiikin, kuvataiteen ja yhdessä tekemisen keinoin. Työpajojen tarkoituksena on herättää keskustelua kiusaamisesta, suvaitsevaisuudesta ja erilaisuuden hyväksymisestä, sekä antaa nuorille mahdollisuus tehdä, onnistua ja liikkua yhdessä.

 

Työpajat on suunniteltu kaikille kouluasteille aina peruskoulun nuorimmista ammattiin opiskeleville saakka. Viemme kouluille väkivallattomuuden sanomaa, sillä kiusaaminen on aina väkivaltaa ja siihen pitää puuttua.

Yksittäisten työpajapäivien ohella järjestämme kouluilla myös laajempia kurssimuotoisia kokonaisuuksia.
Kurssit voivat kestää muutamasta viikosta kolmen tai kuuden kuukauden mittaisiin, laajempiin kokonaisuuksiin.

Työpajat ja kurssit soveltuvat kaikille ja minkään-laista tanssi-, tai musiikkitaustaa ei tarvitse omata entuudestaan. Työpajat toteutetaan kouluissa. 

 

 

Esitys

Break the Fight - I was here!

 

Break the Fight - I was here -esityksessä käsitellään vallankäyttöön ja valtapeleihin liittyviä teemoja. Teos herättelee muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mikä meitä erottaa? Mikä meitä yhdistää? Mitä oikeastaan tarkoitetaan heikkoudella ja mitä on vahvuus? Itseksi tuleminen ja itsenä oleminen - mitä se vaatii?

 

Esitys kertoo uskalluksesta olla oma itsensä ja ymmärryksestä hyväksyä muut sellaisina kuin he ovat. Meissä kaikissa samaa ovat tunteet. Näytämme erilaisilta, puhumme eri kieliä ja uskomme erilaisiin asioihin, mutta voiko erilaisuudessa itää mahdollisuus?

 

Esityksen tyylilajeina ovat katukulttuurista tutut elementit kuten b-boying eli breikkaus höystettynä nykytanssilla ja räppäyksellä sekä videoanimaatiolla.

 

Esityksen kesto on 45 minuuttia ja se on tilattavissa erikseen tai yhdessä työpajojen kanssa. 

ARJA TIILI DANCE COMPANY

Intomieliset ry.
Helsinki 
Y-tunnus 2272183-7