BREIKKAA KOULUKIUSAAMISTA VASTAAN

SCROLLAA JA LUE LISÄÄ!

Hip Hopin elementeillä

FRESHIÄ TEKEMISTÄ NUORILLE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

Mikä Break the Fight?

Break the Fight®on Arja Tiili Dance Companyn vuonna 2014 käynnistämä kulttuuripalvelukonsepti, jossa koulukiusaamista ja syrjäytymistä ehkäistään katukulttuurin ja tanssin keinoin. Break the Fight!® -työpajat (breikkaus, dj/beatboxaus, räppilyriikka ja graffiti) tarjoavat kaikille nuorille mahdollisuuden tehdä, onnistua ja liikkua yhdessä.

Työpajat sopivat kaikille kouluasteille. Työpajoissa käsitellään koulukiusaamista ja erilaisuuden hyväksymistä oman kehon, tunteiden ja liikkeen kautta. Työpajat soveltuvat kaikille. Työpajoja ohjaavat kokeneet hip hop- kulttuurin ammattilaiset.


Break the Fight® toiminta on kansallisesti tutkittu taidetoimintamalli. Nuorisotutkimusseuralta tilatut seuranta- ja arviointitutkimukset ovat arvokas tuki BTF-toiminnan kehittämisessä ja laadun takaamisessa.

 

Ohessa alla tutkimusraportteja ja näkökulmatekstejä liittyen Break the Fight® – toimintaan ja sen kehittämiseen.

Näkökulmatekstit ovat osa Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan rahoittamaa ja Intomieliset ry:n hallinnoimaa Break the Fight! BTF-Mahdollisuus kuulua- hanketta.

Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä -Break the Fight! BTF- Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki- hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus 2018-21.

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/btfitahelsinki


Näkökulmatekstit 2020: 

Hip hop -taideohjaajien kokemuksia ja tulkintoja nuorten kohtaamisista kouluilla ja nuorisotaloilla:

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma63

Näkökulmia nuorten sosiaalisen osallisuuden vahvistamisesta ja hip hop -perinteen hyödyntämisestä: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/uutiset/2277-naekoekulmia-nuorten-sosiaalisen-osallisuuden-vahvistamisesta-ja-hip-hop-perinteen-hyoedyntaemisestae
 

Kiusaamisen vastustamisesta nuorten osallisuuden tukemiseen. Sosiaalisen osallisuuden vahvistamishankkeita tutkimassa peruskouluissa:

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma57

 

Hip hop -perinteen pedagogisia sovelluksia nuorten taidetyöpajoissa kouluilla ja nuorisotiloilla: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma58

 

Näkökulmatekstit 2019:

Arviointitutkimus tiedeaktivismina ja kansalaistoimintana: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma49

 

Kun hiphop-nuorisotila jalkautui kauppakeskukseen: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma50

 

Liikkeellä tunteella - Keho ja tunteet osallistuvassa etnografisessa havainnoinnissa nuorisotalojen taidetyöpajoissa: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma51

 

Hellström, Veronica (2020) Breikataan yhdessä! Yläkoulun liikuntasali areenana nuorten sosiaaliselle osallisuudelle kertaluonteisessa taidetyöpajassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikka.https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/311446/Hellstrom_Veronica_Pro_gradu_2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Laine, Sofia (2018) Teoksessa Sofia Laine (toim.) Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin. Break the Fight! -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 209. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/break_the_fight_netti.pdf

 

Tavaramerkki:

Break the Fight® on tavaramerkkirekisteröity kulttuuripalvelukonsepti jo vuodesta 2014. Kansallinen että EUIPO- tavaramerkki. Sisältäen luokat 9, 35 ja 41.
Suomalainen tavaramerkki nro 262196. EU-tavaramerkki nro 018207772. Tavaramerkkiä hallinnoi Break the Fight Oy, joka vastaa myös koulutuspalveluista ja lisensseistä.

EU-tavaramerkki nro 018207772

Työpajat

Breaking-, deejaying, beatboxing-, graffiti- ja rap -työpajat  &

BTF- koulukiertue ja tapahtumat

 

Break the Fight! -työpajoissa käsitellään koulukiusaamista ja erilaisuuden hyväksymistä tanssin, musiikin, kuvataiteen ja yhdessä tekemisen keinoin. Työpajojen tarkoituksena on herättää keskustelua kiusaamisesta, suvaitsevaisuudesta, ystävyydestä ja erilaisuuden hyväksymisestä, sekä antaa nuorille mahdollisuus tehdä, onnistua ja liikkua yhdessä.

 

Työpajat on suunniteltu kaikille kouluasteille aina peruskoulun nuorimmista ammattiin opiskeleville saakka. Viemme kouluille väkivallattomuuden sanomaa, sillä kiusaaminen on aina väkivaltaa ja siihen pitää puuttua.

 

Pidämme kouluille hip hop- kulttuurin eri lajien  (breikkaus, raplyriikka, DJ/beatboxaus ja graffiti) taidetyöpajoja. Puhumme koulukiusaamisesta ja omakohtaisista koulukiusaamisen kokemuksista tunnettujen katukulttuurin edustajien johdolla. Viemme kouluille väkivallattomuuden sanomaa ja kannustamme lapsia ja nuoria löytämään Oman Juttunsa.

Yksittäisten työpajapäivien ohella järjestämme kouluilla myös laajempia kurssimuotoisia kokonaisuuksia.Kurssit voivat kestää muutamasta viikosta kolmen tai kuuden kuukauden mittaisiin, laajempiin kokonaisuuksiin.

Työpajat ja kurssit soveltuvat kaikille ja minkään-laista taustaa opeteltavista lajeista ei tarvitse omata entuudestaan. Työpajat toteutetaan kouluissa.

Järjestämme BTF - koulukiertueita ja tapahtumia kulttuurikeskuksissa. Koululaiset pääsevät esittämään koulukursseilla ja nuorisotalojen työpajoissa oppimiaan omia taiteellisia tuotoksiaan niin BTF- tapahtumissa kuin koulukiertueella.

 

Helsingin KuVa-lautakunnan rahoittamassa kolmivuotisessa 2018-2021 Break the Fight! BTF-Mahdollisuus kuulua #BTFitahelsinki- hankkeessa viemme 12 viikon kurssikokonaisuuksia kouluille ja BTF- työpajakokonaisuuksia nuorisotaloille Itä-Helsingissä. Mukaan hankkeeseen on tilattu seuranta ja arviointitutkimus Nuorisotutkimusseuralta. Haluamme vaikuttaa nuorten poliittisen ja sosiaalisen vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen BTF-mallin kautta. Hankkeessa tehdään tutkijoiden avustuksella BTF-käsikirja tukemaan BTF-mallin toimintaa käytännössä. Haluamme alati kehittää ja kouluttaa toiminnassamme mukanaolevia BTF-ydintiimin taiteilijoita, hip hop-kulttuurin ammattilaisia ja kanssakehittäjiä työssään päteviksi ja luotettaviksi BTF-toimijoiksi.

 

 

Esitykset

 

Break the Fight - Inclusion! 

 

Uudessa Break the Fight - Inclusion! duetossa yhdistellään nykytanssia, breikkausta, live- dj/beatboxausta ja räppiä. Teemana duetossa on kuuluminen ja yhteenkuuluvuus. Miksi meillä on tarve kuulua ryhmään tai yhteisöön? Mikä tuo yhteenkuuluvuuden tunteen? Miksi yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys on tärkeää? Esitys on interaktiivinen ja osallistaa nuoret esitykseen hauskalla tavalla. Esityksen herättämiä ajatuksia ja tunteita käydään läpi esityksen jälkeen oppilaiden ja opettajien kanssa.

 

Esityksessä tanssivat kaksi ammattitanssijaa, molemmat nykytanssin ja breikkauksen ammattilaisia. Esityksessä on live Dj, beatboxaaja, rap artisti ja kitaristi. Esityksen kesto on n. 20 min ja se on tilattavissa erikseen tai yhdessä työpajojen kanssa. Ensi-ilta 15.9.2020.

 

Duettoa esitetään Break the Fight! BTF – Hip hop- koulukiertueella. Tilattavissa: arja@arjatiili.fi 

 

Break the Fight - I was here!

 

Break the Fight - I was here -esityksessä käsitellään vallankäyttöön ja valtapeleihin liittyviä teemoja. Teos herättelee muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mikä meitä erottaa? Mikä meitä yhdistää? Mitä oikeastaan tarkoitetaan heikkoudella ja mitä on vahvuus? Itseksi tuleminen ja itsenä oleminen - mitä se vaatii?

 

Esitys kertoo uskalluksesta olla oma itsensä ja ymmärryksestä hyväksyä muut sellaisina kuin he ovat. Meissä kaikissa samaa ovat tunteet. Näytämme erilaisilta, puhumme eri kieliä ja uskomme erilaisiin asioihin, mutta voiko erilaisuudessa itää mahdollisuus?

 

Esityksen tyylilajeina ovat katukulttuurista tutut elementit kuten b-boying eli breikkaus höystettynä nykytanssilla ja räppäyksellä sekä videoanimaatiolla.

 

Esityksen kesto on 45 minuuttia ja se on tilattavissa erikseen tai yhdessä työpajojen kanssa. Ensi-ilta 25.3.2015.

 

Kaikkia BTF-esityksiä ja tapahtumia on mahdollista tilata. Olemme esiintyneet erilaisissa kyläjuhlissa, kauppakeskuksissa, Senaatintorin Uudenvuoden tapahtumassa, koulujuhlissa, yksityistapahtumissa jne. Pyydä tarjous: arja@arjatiili.fi

BTF KALENTERI